» Offentlig revision

Offentlig revision

En väl genomförd revision stärker förtroendet för den kommunala verksamheten och ökar nyttan för medborgarna. Vi förnyar och utvecklar ständigt, tillsammans med våra kunder, tjänsterna för att på bästa sätt motsvara kraven på tillit, integritet och oberoende. Ett konsekvent arbete med omvärldsbevakning säkerställer förnyelse av både vår kompetens och våra tjänster.

”Vi uppfyller föreningen SKYREV – Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer – krav för certifiering av yrkesrevisor inom kommunal revision och bedöms ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som enligt kommunallagen 9 kap 8 § erfordras för att såsom sakkunnig biträda förtroendevalda revisorer i kommuner och landsting i deras granskning”. Certifieringen gäller till 2010-06-30.