» Projektledning

Projektledning

Många företag och verksamheter pratar om att man driver sina förändringsarbeten i projektform. Vår erfarenhet att det ofta stannar vid att man upprättar en plan, påbörjar projektet och gör vissa förändringar.

Är ett projekt lyckat om uppdraget genomförs på ett bra sätt men där uppdragets mål är otydligt och saknar förankring?

Att vara operativt projektstyrd innebär för oss att alltid koppla projektets mål till verksamhetens och sedan integrera åtgärder för att kunna uppnå målen. Det gör att en vanlig roll för oss är att jobba i linjen för att ge projektet utrymme och skapa tid, för att sedan ofta ta en roll i projektet. Det är viktigt att ge kunden möjlighet att driva båda processerna kopplade till varandra.

Alla projektledare bör ha tillgång till ett bollplank. Projektledare som saknar den erfarenhet och kompetens som uppdraget kräver har stora förutsättningar att lyckas om de får rätt stöd. Även erfarna projektledare behöver ett bollplank för det är mycket ensamt att vara projektledare.

Utbildningar kring projektledning
Här är exempel på utbildningar inom området. Målgrupperna skiftar och modellerna har en stark koppling till den verksamhet som kunden har.

  • Projektledarutbildning med inriktning ledarskap

  • Att vara projektbeställare

  • Grundläggande projektledning och projektmetodik