» Ledarskap
» Ledning och chefsutveckling
» Utveckling av ledningsgrupper
» Mentorskap
» Styrelsearbete
» Det ”tudelade” ledarskapet

Det ”tudelade” ledarskapet

Att vara chef och ledare i en politiskt styrd organisation är en mer komplex utmaning än i näringslivet. Förutom direkt berörda har också allmänheten synpunkter på ledarskapet. Politikerna fångar upp allmänhetens opinioner och styr utifrån andra premisser än en styrelse för ett företag. I praktiken har därför offentliga chefer, på alla nivåer, mycket viktiga och utmanande ledarroller i skärningspunkten mellan politiker, innevånare och medarbetare.

  • Rollseminarium för förtroendevalda och tjänstemän

  • Framtidens förtroendeman

  • Ledarskap för politiska ledare