» Ledarskap
» Ledning och chefsutveckling
» Utveckling av ledningsgrupper
» Mentorskap
» Styrelsearbete
» Det ”tudelade” ledarskapet

Styrelsearbete

Strategiskt ledarskap utövas delvis från företagets styrelse. En rad insatser kan göras för att få igång eller öka effekten av ett aktivt styrelsearbete.

  • Styrelsediagnos – diagnos av innehåll och genomförande vid styrelsemöten

  • Rådgivning till VD och styrelseordförande

  • Vitalisering av stagnerat styrelsearbete

  • Uppstart av aktivt styrelsearbete i företag som hittills haft ”pappersmöten”