» Ledarskap
» Ledning och chefsutveckling
» Utveckling av ledningsgrupper
» Mentorskap
» Styrelsearbete
» Det ”tudelade” ledarskapet

Mentorskap

Syfte med mentor är att bidra till ytterligare utvecklingssteg från nuläget, oavsett om den är av arbetskaraktär eller rent personlig. Som mentorer arbetar vi med dialogen som instrument. Mentorn blir en initierad diskussionspartner som på neutral mark kan bidra med personligt stöd, inspiration, fördjupning, feedback och ökad självinsikt
Ett mentorsprogram kan ha varierande mål med de mer vanliga är en strävan att utvecklas som ledare eller ett behov av en neutral diskussionspartner i en ny eller komplicerad arbetsroll. Under alla förhållanden siktar vi mot en personlig tillväxt