» Ledarskap
» Ledning och chefsutveckling
» Utveckling av ledningsgrupper
» Mentorskap
» Styrelsearbete
» Det ”tudelade” ledarskapet

Utveckling av ledningsgrupper

Oftast är chefer mest vana vid att ta ett individuellt ansvar. Men ledningsgrupper är tänkta att dela på detta ansvar. Skälet är främst att fler personer med skilda erfarenheter och personligheter kan ge ett allsidigare underlag till beslut. I ledningsgruppsarbete kräver det en precisering av vilka beslut som ska tas i gruppen och former för gemensamt beslutsfattande. Nästan alltid behöver dessutom medlemmarna i gruppen lära känna varandras personliga skillnader för att på bästa sätt kunna utnyttja dem för analys och beslutsfattande.

  • Utveckling av ledningsgrupper, deras roll, arbetsmetoder och samarbete

  • Delta i projekt där en utomstående samtalspartner kan behövas