» Ledarskap
» Ledning och chefsutveckling
» Utveckling av ledningsgrupper
» Mentorskap
» Styrelsearbete
» Det ”tudelade” ledarskapet

Ledning och chefsutveckling

Det finns ett gemensamt ansvar för alla chefer att tillsammans skapa den företagsstruktur som bäst stödjer företagets verksamhet. Konsultinsatser inom detta område inriktas mot att förändra och förtydliga vilken uppgift och vilket ansvar som chefer har i företaget. Ofta behöver mål förtydligas, resultat fokuseras på praktiskt ledarskap samt ansvar och beslutsprocesser förbättras. Chefer utbildas i metoder för att lösa sina uppgifter

  • Utveckling av chefer som ledare och genomförande av individuell ledarutveckling

  • Utbildning i ledarskap och chefsarbete samt verksamhetsutveckling