» Ledarskap
» Ledning och chefsutveckling
» Utveckling av ledningsgrupper
» Mentorskap
» Styrelsearbete
» Det ”tudelade” ledarskapet

Ledarskap

Det finns en stor efterfrågan på ”ledarskap” i företag och offentlig sektor. Därför blir begreppet ”ledarskap” ett överordnat begrepp som ska beskriva allt möjligt önskvärt.

Vi ser ledarskap i flera dimensioner – nedan presenteras några;

  • Ledning och chefsutveckling

  • Utveckling av ledningsgrupper

  • Mentorskap

  • Styrelsearbete

  • Det ”tudelade” ledarskapet inom offentlig sektor


Vi arbetar både med seminarium och som individuell samtalspartner. Alla insatser skräddarsys för varje kund och uppdrag. Vi samarbetar ofta och gärna med andra konsulter i vårt nätverk