» Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling handlar mycket om att förstå och förändra. Med kunskaper och effektiva metoder, kan vi både analysera företagets nuläge och bedöma utvecklingspotential, med avseende på företagets affärsposition, omvärldssituation, den finansiella ställningen och företagets inre styrning.
Verksamhetsutveckling kan ex.vis vara;

  • Strategiarbete genom att leda processer från analys till färdig strategi

  • Strategierna i företagets dagliga arbete

  • Leda förändringsprocesser

  • Verksamhetsanalyser med förbättring av processer

  • Projekt inom Växtkraft Mål 3

  • Kompetensinventering och utbildningsplanering