INJEKTION Företagsutveckling AB
Garmakare gatan 42
774 33 AVESTA

info@injektion.seMats Lundberg
Tfn 070 577 04 88
mats.lundberg@injektion.se

INJEKTION Företagsutveckling AB


INJEKTION Företagsutveckling AB är ett konsultföretag med övergripande lednings- och utvecklingsfrågor inom små och medelstora företag samt offentliga organisationer som specialitet. Vi arbetar också gärna med samfund och ideella organisationer.

Verksamhetsutveckling, Ledarskap, Projektledning samt Offentlig revision är de fyra profilområden vi arbetar inom

Under mottot; ”Förstå – Förändra – Styra” genomför vi en stor del av våra uppdrag. Förstå är analysen, Förändra är att stödja förändringsprocessen och Styra är att säkra förändringen

Vår uppfattning är att det är människors idéer och kunnande som leder till utveckling. Den viktigaste faktorn för att åstadkomma det finns i humankapitalet, d v s i människors kompetens och kvalifikationer. Vår erfarenhet är att människor med goda insikter och som arbetar kunskapsorienterat tillsammans kan göra underverk.